تخته شاسی 3 ميل

در تخته شاسی عکس 3 میل ضخامت ورق ام دی اف به کار برده شده 3 ميليمتر ، بدون نوار در حاشيه تخته شاسی و چسب دو طرفه پارادايس و قابلیت توليد تخته شاسی  در تمامی ابعاد متعارف و سفارشی

کد QR

QR-Code