تخته شاسی 8 ميل دور رنگ

در شاسی عکس 8 میل دور رنگ ضخامت ورق به کار برده شده 8 ميليمتر تو پر و ساخته شده از ورق ام دی اف ، استفاده از رنگ به جای نوار در ضخامت تخته شاسی و چسب دو طرفه پارادايس وقابلیت توليد تخته شاسی در تمامی ابعاد متعارف و سفارشی و فرزکاری پشت تخته شاسی عکس در طول و عرض جهت نصب آسان مزيت اين نوع تخته شاسی قيمت تمام شده پايين تر آن در مقايسه با تخته شاسی 8 ميل تمام ام دی اف نوار شده است.

کد QR

QR-Code