لیست قیمت تخته شاسی

تخته شاسی آردین مهر

تعرفه فروش عمده

 

 

  ابعاد 8 میلیمتر

16 و 20میلیمتر

30 میلیمتر

    ابعاد 8 میلیمتر

16 و 20میلیمتر

30 میلیمتر

1 12 × 9 600 --- --- 21 60 × 40 7200 10500 12800
2 15 × 10 700 --- --- 22 70 × 40 8400 12000 15000
3 20 × 10 800 --- --- 23 80 × 40 9450 14000 17000
4 18 × 13 950 1300 --- 24 50 × 50 7500 10800 13300
5 21 × 16 1400 1900 --- 25 60 × 50 8900 13300 16200
6 20 × 20 1650 2400 --- 26 70 × 50 9800 15400 18700
7 25 × 20 2000 2800 3500 27 80 × 50 11500 17700 21000
8 30 × 20 2400 3500 4300 28 100 × 50 15000 22000 26500
9 40 × 20 3200 4700 5500 29 60 × 60 10700 16000 19300
10 30 × 15 1700 2600 3200 30 70 × 60 12600 18500 21500
11 30 × 24 2800 4000 4800 31 80 × 60 14400 21000 25500
12 30 × 30 3350 4900 6000 32 90 × 60 16000 23500 28500
13 40 × 30 3750 5800 7000 33 100 × 60 17800 26500 32000
14 45 × 30 4200 6000 7200 34 120 × 60 21000 32000 38500
15 50 × 30 4500 6500 8000 35 70 × 100 19800 31000 37500
16 60 × 30 5250 8000 9700 36 120 × 76 40000 40000 48000
17 70 × 30 6300 9500 11300 37 150 × 76 50000 50000 60000
18 90 × 30 8000 12000 14600 38        
19 40 × 40 4900 7000 8600 39        
20 50 × 40 6100 8500 10200 40        

قابل توجه همکاران گرامی
1- در صورت عدم رضایت از کیفیت

، مرجوعی پذیرفته می شود.
2- سفارش در سایز های غیر متعارف پذیرفته می شود.
3- سفارشات دور رنگ برای ضخامت های 8 میل پذیرفته می شود.
4- ضخامت های 16 و 20 میل در ابعاد کوچکتر از  25 × 20 تو پر می باشد.
تلفن تماس: 22595655
09127118621 – خبیر

محاسبه قیمت فروش تخته شاسی در ابعاد غیر متعارف
طول × عرض × 39 ریال 8 میلیمتر نوار در ابعاد کوچکتر از 40 ×30 1
طول × عرض ×35 ریال 8 میلیمتر نوار در ابعاد بزرگتر از 40×30 2
طول × عرض ×38 ریال 8 میلیمتر دور رنگ در ابعاد کوچکتر از 40×30 3
طول × عرض ×28 ریال 8 میلیمتر دور رنگ در ابعاد بزرگتر از 40×30 4
طول × عرض ×59 ریال 20 و 16  میلیمتر نوار در ابعاد کوچکتر از 40×30 5
طول × عرض ×45  ریال 20 و 16 میلیمتر نوار در ابعاد بزرگتر از 40×30 6
طول × عرض ×70ریال 30 میلیمتر نوار در ابعاد کوچکتر از 40×30 7
طول × عرض × 55 ریال 30 میلیمتر نوار در ابعاد بزرگتر از 40×30 8
                       
مشاهده 18909 بار

خبرنامه پیامکی

برای دریافت اخبار آخرین محصولات تخته شاسی و تخفیف‌ها، در خبرنامه عضو شوید.
کد QR

QR-Code