چسباندن عکس بر روی تخته شاسی

  1. ابتدا به اندازه چند سانتی متر روکش چسب تخته شاسی (ترجیحا در عرض تخته شاسی) را بر میداریم
  2. عکس مورد نظر را با رعایت دقت بر روی قسمتی از تخته شاسی که روکش آن برداشته شده تنظیم کرده به طوری که بخش های زائد عکس خارج از تخته شاسی در طول و عرض طرفین به میزان مساوی باشد.
  3. حال عکس را بر روی بخشی از تخته شاسی که بدون روکش است می چسبانیم
  4. به تدریج با برداشتن روکش بخش های دیگر چسب تخته شاسی، عکس را به جای آن به طور یکنواخت بر روی تخته شاسی می چسبانیم
  5. مرحله 4 را همینطور ادامه می دهیم تا تمام روکش چسب تخته شاسی براداشته شده و عکس جایگزین آن شود.
مشاهده 13872 بار

کد QR

QR-Code